CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Chính sách đổi trả đồng hồ

Quy định về đổi trả đồng hồ đã mua tại AuWatch - 18k Authentic

Chính sách này áp dụng hỗ trợ lên đời – trả hàng chỉ với đồng hồ đã mua và được chứng thực tại 18k Authentic)

 1. Nhận đổi trả hay lên đời sau 03 giờ từ thời điểm nhận hàng.
 2. Tất cả sản phẩm quay đầu đổi – trả về sẽ mất từ 1-3 ngày kiểm tra tình trạng máy móc.
 3. Không nhận quay đầu – đổi trả với đồng hồ trong các trường hợp sau:

  • Đồng hồ không có giá trị thương mại.
  • Đồng hồ đã mua quá 3 năm.
  • Đồng hồ có hiện tượng bị thay thế hoặc biến dạng do bất kỳ tác động nào.
  • Đồng hồ quay đầu – đổi trả không có đầy đủ thẻ ( chứng nhận nếu có) , chứng minh nguồn gốc mua bán với 18k Authentic.
Lưu ý

AuWatch – 18k Authentic đảm bảo mọi phương thức giao dịch sẽ được theo dõi, cung cấp nguồn gốc mua bán – trao đổi tại cửa hàng. Mọi sản phẩm đều kiểm tra và lưu trữ hình ảnh công khai – minh bạch và chia sẻ với khách hàng.